BLI MEDICINSK VOLONTÄR

Inlogg för medicinska volontärer


Tack vare Operation Smiles volontärer, från över 80 länder, förändrar vi livet för tusentals människor i cirka 60 olika länder. Förra året skickades närmare 90 volontärer ut från Sverige, Norge, Danmark och Finland och vi har ungefär 200 ackrediterade volontärer som står redo.

Ett medicinskt uppdrag samlar cirka 50 medicinska volontärer från olika delar av världen. I teamet ingår bland annat plastikkirurger, narkosläkare, barnläkare, narkossjuksköterskor, sjuksköterskor till operations-, uppvaknings- och vårdavdelning, tandläkare, logopeder, lekterapeuter, medicintekniska ingenjörer och administrativ personal.

Ett uppdrag pågår oftast 10-12 dagar och börjar med att teamet under 1-2 dagar genomför hälsokontroller på 150-200 barn. Undersökningarna utgör underlag för beslut om vilka barn som kan opereras. Normalt sett opereras 100-150 barn under ett uppdrag.

Utöver medicinska volontärer har vi även en ungdomssektion för dig som 15-30 år. Läs mer om Unga volontärer här: Unga Volontärer.


Ansök om att bli medicinsk volontär

Vad roligt att du vill arbeta med oss som medicinsk volontär. Här kan du läsa om vad som krävs för att få ansöka som volontär inom de olika professionerna.

Krav för att kunna ansöka som medicinsk volontär:

Läkare ->

För arbete som läkare krävs specialistexamen inom plastikkirurgi, anestesi eller pediatrik. För arbete som plastikkirurg krävs ett aktivt yrkesutövande av kirurgi till barn med läpp-, käk- och gomspalt. För arbete som anestesiolog krävs ett aktivt yrkesutövande av anestesi till barn i olika åldrar. För arbete som pediatriker krävs ett aktivt yrkesutövande inom professionen.

Anestesiologer och Pediatriker behöver också intyg för genomgången kurs inom avancerad hjärt- och lungräddning för barn. I ansökan benämns denna kurs som PALS (Pediatric Advanced Life Support, i Sverige även kallad AHLR för barn). Godkända kurser är också APLS (Advanced Pediatric Life Support) och EPLS (European Pediatric Life Support). Genomgången utbildning får inte vara äldre än 2 år.

Anestesiologer rekommenderas också intyg för genomgången kurs inom avancerad hjärt- och lungräddning för vuxna. I ansökan benämns denna kurs som ACLS (Advanced Cardiac Life Support). Genomgången utbildning får inte vara äldre än 2 år.

Läkare under specialistutbildning kan under sitt sista specialiseringsår ansöka om stipendium för att tillsammans med mentor delta på uppdrag. För kontakt och vidare information, mejla: volontar.se@operationsmile.org

Sjuksköterska ->

För arbete som sjuksköterska krävs, efter avslutad sjuksköterskeexamen, ett aktivt yrkesutövande under de senaste två åren inom någon av följande enheter: Vård- eller intensivvårdsavdelning för barn, eller Akutmottagning för barn.

Arbete som barnmorska eller som sjuksköterska på mottagning, inom öppenvård, skolhälsovård, psykiatri eller akutmottagning för vuxna godkänns tyvärr inte.

För arbete som Sjuksköterska på vårdavdelning (Pre/Post) krävs ett aktivt yrkesutövande under de senaste två åren på vårdavdelning eller akutmottagning för barn.

För arbete som Operationssjuksköterska (Operating Room) krävs ett aktivt yrkesutövande inom professionen under de senaste två åren.

För arbete som Anestesisjuksköterska, (CRNA, Certified Registered Nurse Anesthetist) - Då intresset för att bli volontär för Operation Smile varit mycket stort tar vi för tillfället inte emot några Anestesi- eller narkossköterskor eller sjuksköterskor som arbetar på uppvakningsavdelning för barn eller på neonatalavdelning.

Sjuksköterskor behöver också, förutom kopia på sjuksköterskeexamen samt licens från Socialstyrelsen, intyg för genomgångna kurser inom:
• Basal hjärt- och lungräddning för vuxna och barn. I ansökan benämnd som BLS (Basic Life Support).
• Avancerad hjärt- och lungräddning för barn. I ansökan benämnd som PALS (Paediatric Advanced Life Support, i Sverige även kallad AHLR för barn). Denna kurs erbjuder Operation Sverige kostnadsfritt på flera platser i landet. Kontakta volontärsamordnaren på volontar.se@operationsmile.org för mer information.
• Genomgångna utbildningar får inte vara äldre än 2 år gamla.

Tandläkare/Ortodontist ->

Operation Smile tar inte längre emot några Tandläkare eller Ortodontister.

Logoped ->

För arbete som logoped krävs erfarenhet av arbete med barn med läpp-, käk- och gomspalt under de senaste tre åren.

Lekterapeut ->

För arbete som lekterapeut krävs utbildning till förskollärare, lärare eller fritidspedagog samt specialpedagogisk kompetens. Vidare krävs minst två års erfarenhet av arbete på sjukhus med förberedelser av barn inför narkos och operation.

Medicinteknisk ingenjör ->

För arbete som medicinteknisk ingenjör krävs minst tre års erfarenhet av arbete inom professionen utanför en operationsavdelning eller minst ett års erfarenhet av arbete på en operationsavdelning.

Administrativ volontär ->

Operation Smile tar inte längre emot Administrativa eller icke medicinska volontärer.

 

 

Ansökan

Så ansöker du ->

Ansökan görs via vår amerikanska hemsida här: www.operationsmile.org/mvac

I den första delen av ansökan sker registrering av personuppgifter och skapande av en personlig profil i MVAC (Medical Volunteer Action Center). MVAC är volontärernas del av hemsidan. Här finns tillgång till det mesta av den information man behöver som volontär. Det är på MVAC man kan ta del av professionsspecifik information, anmäla sig till uppdrag, följa planering och få information inför uppdrag samt ha kontakt med andra volontärer.

Följande dokument ska bifogas ansökan:
• Medical Diploma - Utbildningsbevis från lärosäte
• Medical License - Legitimation utfärdat av Socialstyrelsen
• Speciality Diploma - Utbildningsbevis från specialistexamen
• CV • Utbildningsbevis för hjärt- och lungräddningsutbildningar
• Färgkopia på första sidan i ditt pass Skanna in dokumenten som PDF-filer och ladda upp dem på angiven plats i ansöknings-formuläret. Dokumenten behöver inte översättas till engelska under förutsättning att erhållna examina finns angivna på engelska. I de fall då detta saknas kontakta Socialstyrelsen och be om intyget "Certificate of good standing".

Detta underlättar ansökningsprocessen:
• Hela ansökan behöver inte göras vid ett och samma tillfälle. En förutsättning för att dela upp processen är dock att du kontinuerligt sparar alla delmoment innan du går vidare.
• Samtliga fält i ansökan måste vara ifyllda för att den ska godkännas för bedömning. Om du saknar uppgifter för att kunna fylla i vissa fält och därmed komma vidare skriv N/A (Not Applicable).
• Skriv datum exakt i den ordning de efterfrågas.
• Då "expiration" och "renewal date" efterfrågas skriv 00/00/00
• Då "authorization number" efterfrågas skriv N/A.
• Önskar du att skicka in flera dokument än utrymmena medger rekommenderar vi att scanna in flera dokument i en och samma fil.

Ansökan består av 3 steg:
1. Experience and References
I denna del av ansökan sker registrering av följande:
• Utbildningar
• Arbetslivserfarenhet
• Kontaktuppgifter till 3 referenser
• CV

2. Medical Speciality
Denna del av ansökan är specifikt utformad efter den profession du ansöker att arbeta inom. Här registreras dina utbildningar, erfarenheter och nuvarande arbete. Denna del av ansökan måste göras vid ett och samma tillfälle, se därför till att du har alla handlingar inskannade som PDF-filer och tillgängliga.

Observera att du endast kan ansöka om att arbeta inom en profession (Se tidigare information om vad som krävs för att arbeta inom respektive profession).

3. Travel documents
I denna del av ansökan sker registrering av bland annat resedokument, kontaktuppgifter till anhöriga och hälsotillstånd.

För att underlätta logistiken i samband med kommande uppdrag är det viktigt att du bifogar samtliga efterfrågade dokument. Din ansökan är inte komplett förrän denna del är ifylld.

Då "medical evacuation insurance" efterfrågas skriv YES och ange OS Sweden som "carrier".

 

Lite hjälp på vägen i din ansökan:
 

Läkare ->

Begreppet ”Board Certification” saknar motsvarighet i det svenska utbildningssystemet. Detta fält kan därför lämnas blankt alternativt användas för att ladda ner annat dokument av värde, exempelvis europeisk examen.

Användbara förkortningar för läkare:
• Medical Student - Vikarierande underläkare före examen
• Medical Graduate - Vikarierande underläkare efter examen
• Intern/Internship - AT
• Liscented Physician - Vikarierande underläkare efter legitimation
• Resident Physician - ST
• Specialist Physician - Specialistläkare
• Attending Physician – Överläkare

Anestesiologer ->

För att ansöka som "Pediatric anesthesiologist" krävs kompetens motsvarande bakjoursnivå på barnsjukhus. Uppfyller man kriterierna för "Pediatric anesthesiologist" kan man som svensk barnanestesiolog också arbeta som "Pediatric Intensivist" och vara ansvarig för arbetet på uppvakningsavdelning. Ackreditering inom bägge specialiteterna sker med automatik.

Anestesisjuksköterskor ->

Anestesisjuksköterskor kan ansöka om att arbeta både på anestesi- och uppvakningsavdelning. För arbete som anestesisjuksköterska ansök inom "CRNA" under sektion "Anesthesia Specialty". Din ansökan kommer då att inkludera ansökan om arbete inom bägge specialiteterna. Vill du endast ansöka om arbete på uppvakningsavdelning sök inom "Recovery Room" under sektion "Nursing Specialty". För arbete som anestesisjuksköterska krävs att man självständigt kan handlägga anestesier till barn i alla åldrar och storlekar. För arbete som anestesisjuksköterska rekommenderas erfarenhet från arbete som sjuksköterska på uppvakningsavdelning på minst två uppdrag.

Sjuksköterskor ->

• För ansökan arbete som operationssjuksköterska sök inom "Operating Room"
• För ansökan om arbete på uppvakningsavdelning sök inom "Recovery Room"
• För ansökan om arbete på vårdavdelning sök inom "Pre/Post Operative"

Vem bedömer ansökan och hur lång tid tar det innan jag får besked? ->

Ansökningsprocessen handläggs vid Operation Smile Internationals huvudkontor i USA. Besked om godkänd ansökan lämnas via e-post till den adress du angivit. Handläggningstiden beräknas till tre månader.

Status på din ansökan kan ses på din personliga sida på MVAC under ”My Credentials”. "Pending approval" anger att din ansökan är under handläggande. "Approved" anger att din ansökan är godkänd och att du kan anmäla ditt intresse i MVAC för om att åka med oss ut som volontär.

Då du har blivit ackrediterad som volontär kommer du också att bli kontaktad av och få tillgång till ytterligare information från Operation Smile Sverige.

Har du frågor eller behöver hjälp? ->

Vid frågor gällande inloggning i MVAC eller glömda inloggningsuppgifter kontakta: volunteers@operationsmile.org

Vid övriga frågor, mejla: volontar.se@operationsmile.org

 

Läkare som genomgår sitt sista specialiseringsår inom plastikkirurgi, anestesi och pediatrik, och som då de är färdiga specialister vill arbeta som volontärer hos oss, är välkomna att ansöka om stipendium för att följa med ut på uppdrag. För mer information, mejla: volontar.se@operationsmile.org

Tyvärr har vi inte möjlighet att erbjuda några andra studenter att följa med oss ut på uppdrag. Vi har inte heller möjlighet att erbjuda tillfälle till genomförande av examensarbete i fält.

 

“Varje barn som föds med en ansiktsmissbildning är vårt ansvar. Om vi inte tar hand om det barnet, finns det ingen garanti för att någon annan kommer att göra det.

- Kathy Magee, grundare Operation Smile