Styrelse_stor.jpg
Du är här: Hem > Om oss > Styrelse och ledning
Bookmark and Share    

Styrelse 

Styrelsen sammanträder vid ordinarie styrelsemöten fyra gånger per år. Därutöver kallas till extra styrelsemöten vid behov.

Operation Smile Sveriges styrelse arbetar utan arvode. Styrelsen består av:

 

Maria_Grimberg_200.png

Maria Grimberg, ordförande
Maria är rådgivare inom strategisk kommunikation och har en lång erfarenhet inom JKL- och MSL-Group. Sedan 2010 är hon koncernchef för företagets verksamhet i Norden och Bryssel. Maria har varit med i Operation Smiles styrelse sedan starten.
 

Alexander_Jamal_200.png

Alexander Jamal
Alexander är  Sverigechef på Magine som arbetar med TV via internet. Han har tidigare arbetat inom media under många år, bland annat som producent på TV4:s samhällsredaktion, som ansvarig för utveckling av digitala tjänster på Bonnier R&D samt som affärschef på tv-produktionsbolaget Eyeworks. Alexander är en av de ursprungliga ledamöterna i Operation Smiles styrelse.  

 

Per_Stenback_200.png

Per Stenbeck
Per är konsult inom den ideella sektorn och har över 30 års erfarenhet av att leda och utveckla ideella verksamheter. Han har varit generalsekreterare för Greenpeace Norden, internationell insamlingschef för UNICEF och informations- och insamlingschef för Rädda Barnen. Per grundade organisationen Water Aid i Sverige och sitter i Operation Smiles styrelse sedan 2012.

 

Bill_Magee-bild_200.png

Bill Magee
Dr. Bill Magee är en ledande kraniofacial plastikkirurg i USA och den som grundade Operation Smile år 1982 tillsammans med sin hustru Kathy Magee. Han har utbildat tusentals kirurger runt om i världen och är en framträdande talare på många internationella konferenser. Han har publicerats i ett antal medicinska tidskrifter och tilldelats titeln hedersdoktor vid sex universitet i USA. Bill är idag CEO (vd) för Operation Smile International med huvudsäte i Virginia Beach, USA. Bill valdes in i Operation Smile Sveriges styrelse hösten 2013.

 

Nina_Rehnqvist_200.png

Nina Rehnqvist
Nina är adjungerad professor i kardiologi på Karolinska Institutet och ordförande i Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Tidigre har Nina varit chef för kardiologiska sektionen på Danderyds sjukhus i Stockholm samt överdirektör i medicinska frågor vid Socialstyrelsen. Nina tillträdde sin styrelsepost i Operation Smile hösten 2013.

 

Malin_Hakelius_portrtt_200.png
 

Malin Hakelius, suppleant
Malin Hakelius är specialist i plastikkirurgi, överläkare och ansvarig för den kraniofaciala kirurgin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Malin bedriver experimentell forskning om munhålecancer och disputerade 2014. Hennes kliniska forskning är inriktad på kraniofaciala missbildningar. Malin har varit en av Operation Smiles medicinska volontärer sedan starten och har varit ute på uppdrag för organisationen ett flertal gånger. 

 

Tillsättning av styrelseledamöter 

Styrelsen väljer själv nya ledamöter. Inför varje tillsättning tas det fram en kravspecifikation mot bakgrund av vilken man intervjuar och tar referenser på den föreslagna ledamoten. Mandatperioden för styrelsens ledamöter uppgår till tre år med möjlighet till förlängning. (Utdrag ur Operation Smile Sveriges Arbetsordning, godkänd av styrelsen för stiftelsen den 8 september 2014) 

Styrelsens arbete 

Styrelsen ansvarar för stiftelsens organisation och den övergripande förvaltningen, samt ska se till att stiftelsens kansli har en väl fungerande ledning. Det är styrelsens ansvar att se till att bokföring och övriga ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt.

Detta innefattar att inför varje nytt verksamhetsår granska och godkänna en budget för stiftelsen, att granska och godkänna generalsekreterarens kvartalsvisa verksamhetsrapporter samt att granska och godkänna stiftelsens årsbokslut efter varje verksamhetsår.

I samband med bokslut ska styrelsen utvärdera om stiftelsen har använt insamlade medel på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Styrelsen utarbetar riktlinjer för verksamheten och ansvarar för att formulerade mål, planer och beslut följs. Styrelsen tillsätter och ska vid behov entlediga stiftelsens generalsekreterare.

Styrelsen skall fortlöpande kontrollera och utvärdera generalsekreterarens insatser, samt göra en årlig utvärdering av styrelsens interna arbetsformer och beslutsrutiner. (Sammanfattning av Styrelsens Uppgifter ur Operation Smile Sveriges Arbetsordning, godkänd av styrelsen för stiftelsen den 23 maj 2014) 

 

Ledning

Operation Smile Sverige leds av generalsekreteraren som rapporterar till styrelsen. All personal rapporterar direkt till generalsekreteraren. Generalsekreteraren är avlönad och har en inkomst på 54 000 kr i månaden före skatt. 

Operation Smile erbjuder pensionsavsättning i enlighet med svenska ITP planer (ITP1).

4,5 % av lönen <7,5 inkomstbasbelopp

30 % av lönen >7,5 inkomstbasbelopp

 

 

Cajsa_150.png

Cajsa Wiking, generalsekreterare

Cajsa är utbildad jurist och har en bakgrund från både näringslivet och ideella sektorn. I näringslivet arbetade hon främst inom finansbranschen på SEB och Skandia. Cajsa har även lång erfarenhet från den ideella sektorn där hon arbetat med insamling och företagssamarbeten på UNICEF och som insamlingschef på Plan Sverige.

 

Vi har 90-konto (bg 900-2221) och granskas av

Följ oss på