Nyheter_stor.jpg
Du är här: Hem > Aktuellt > Nyheter
Bookmark and Share    

Nyheter18 mars 2015

Operation Smile söker medarbetare! 

Nu söker vi medarbetare till Insamlingsavdelningen.

I denna process samarbetar vi med Novare Propell, söker gör ni på deras hemsida, klicka på länken nedan så hamnar ni rätt:

http://www.propell.se/jobb/Operation-Smile-Soker-Medarbetare-till-Insamlingsavdelningen

 

5 mars 2015

Operation Smile får 11,6 Mkr i stöd från PostkodLotterietUtökad kirurgisk kapacitet på Madagaskar blir nytt specialprojekt

Operation Smile har tilldelats totalt 11,6 miljoner kronor i Svenska PostkodLotteriets årliga utdelning till sina förmånstagare – ett 50-tal organisationer som arbetar för en bättre värld. Fem miljoner kronor  går till operationer för barn och vuxna med allvarliga ansiktsdeformiteter och 6,6 miljoner kronor till ett särskilt projekt för att utöka den kirurgiska kapaciteten och kompetensen på Madagaskar.

Stödet vi får genom lottköparna och från Svenska PostkodLotteriet är ovärderligt för oss. Tack vare detta stöd kan vi förändra hundratals barns liv för alltid, men också jobba mot en långsiktig förändring i de länderna vi arbetar, säger Cajsa Wiking, generalsekreterare på Operation Smile.

Med stöd från PostkodLotteriet genomförde Operation Smile förra året två stora operationsuppdrag i Filippinerna och i Vietnam. Under ett par intensiva veckor i de båda länderna fick mer än tusen barn en kostnadsfri operation som innebär en omvälvande förändring och skapar framtidshopp inte bara för individerna men också för deras anhöriga. 

Med årets fina utdelning kommer vi kunna fortsätta det arbetet som på sikt förhoppningsvis ska leda till att inget barn i världen ska behöva kränkas eller leva undangömt på grund av en deformitet som går att operera, säger Cajsa Wiking.

PostkodLotteriet har en vision om en bättre värld för människor, djur och miljö. Vi är därför glada och stolta över att kunna fördela hela vårt överskott till Operation Smile och ytterligare 52 fantastiska ideella organisationer, säger Cecilia Bergendahl, vice vd Novamedia Sverige AB som driver PostkodLotteriet.

Varje år genomförs mer än 234 miljoner operationer runt om i världen.  Men det är den rika tredjedelen av världens befolkning som får 75% av alla kirurgiska ingrepp som genomförs i världen medan den fattigaste tredjedelen bara får 3,5% av operationerna.

På Madagaskar finns bara 1 läkare på 10 000 invånare. På grund av bristen på utbildade kirurger i Madagaskar får barn med medfödda handikapp, som t ex klumpfot eller läpp-käk-gomspalt, ingen operation alls vilket leder till ett livslångt lidande. Akuta och livshotande tillstånd, som t ex blindtarmsinflammationer eller svåra förlossningar, leder till onödiga dödsfall.

Med hjälp av stödet från PostkodLotteriet ska Operation Smile tillsammans med lokala hälsovårdmyndigheter bygga upp en bredare kirurgisk kapacitet i syfte att möjliggöra fler och säkrare operationer på kort och på lång sikt.

Tack  vare lottköparna i Svenska PostkodLotteriet kan vi genomföra dessa operationer. Se vår film här!

Nedan ser du några av barnen från vårt uppdrag i Tamtave, Madagaskar i september 2014 samt Rickard Sjöberg och Cajsa Wiking vid den årliga utdelningen för Postkod Lotteriets förmånstagare.22 februari 2015

Svenska volontärer opererar svåra fall i IndienBarn med svåra luftvägar och hjärtproblem får ny chans

Den här veckan åker ett team till Guwahati Comprehensive Cleft Care Center (GC4), i nordöstra Indien, för att under en vecka genomföra vad vi kallar en DCW (Difficult Cases Week). GC4 är sannolikt den klinik i världen som opererar flest patienter med läpp-, käk- och gomspalt (LKG). De senaste två åren har över 12 000 patienter opererats här.

 - En helt makalös siffra, säger Gunilla Lööf, medicinsk volontär, Programansvarig och samordnare för Operation Smiles uppdrag.

- Vi har haft hundratals svenska volontärer på plats i Guwahati under de här åren och relationerna mellan oss och GC4 är mycket goda.

 För ett par år sedan fick Gunilla Lööf och Chris Cressy, barnanestesiolog, frågan om Operation Smile kunde vara behjälpliga med att undersöka och eventuellt operera barn som man tidigare varit tvungen att säga nej till, då man bedömt att narkos och operation skulle vara för riskabelt som följd av barnens problem med luftvägarna.

 - Vi funderade och kom fram till att det nog inte skulle vara omöjligt, om vi bara inkluderade rätt expertis och rätt utrustning, säger Gunilla.

Under två tidigare ”DAW-veckor” (Difficult Airways Week, det vill säga "svåra luftvägar-vecka") har Operation Smile kunnat hjälpa alla barn man har tagit hand om, utan några som helst komplikationer.

 - Det känns såklart fantastiskt, för det här är barn som aldrig någonsin skulle ha fått hjälp utan detta arrangemang.

 För ett år sedan hade patientlistan med DAW-patienter vuxit och frågan kom om möjligheten att anordna ytterligare en DAW, nu med en pediatrisk hjärtläkare i teamet.

Många av de barn som tidigare har fått nej hade en hjärtåkomma och man önskade ge dem en  en ordentlig undersökning av en specialist. Läkarna på centret ville också ha undervisning om hur de ska undersöka och förhålla sig till både denna och andra patientgrupper med olika syndrom associerade till LKG.

Resultatet av förfrågan är det uppdrag som utförs nu i veckan, DCW (Difficult Cases Week). Förutom Gunilla Lööf består teamet av Chris Cressy, barnanestesiolog, Annika Rydbergbarnhjärtläkare, Bruce Banwartbarnläkare med inriktning mot barnintensivvårdChris Johnston-Jolingerbarn och -intensivvårdssjuksköterska samt Magnus Lindstenadministratör. 

 

- Våra förberedelser har pågått sedan oktober. Vi har haft telefonkonferenser för att diskutera patienter och logistik och vi har arbetat hårt för att få loss den utrustning och apparatur som vi ska ha med oss, säger Gunilla. 

 

Nu väntar en spännande men tuff vecka där över 70 barn, som tidigare nekats en operation, ska undersökas av specialister. Det är för tidigt att säga hur många som i slutänden kommer att opereras, men förhoppningsvis handlar det om många!  

Inom Operation Smile har vi ett oerhört högt säkerhetstänkande och tar inga som helst risker. Med på uppdraget finns dyrbar specialutrustning som lånats utan kostnad av medicintekniska företag. En ambulans finns standby dygnet runt och på närliggande sjukhus finns intensivvårdsplatser reserverade om något barn skulle bli dåligt.  

 

Veckan består också av undervisning, scenario-övningar, fallbeskrivningar och gruppdiskussioner. Personal från närliggande sjukhus har bjudits in, vilket även innebär studenter från läkar- och sjuksköterskeutbildningar. Ryktet brukar sprida sig under en uppdragsvecka, så för varje undervisningstillfälle tenderar det att bli allt trängre i föreläsningslokalen... 

 

- Om ni kunde ana vad vi alla ser fram emot denna vecka! Det känns fantastisk att få vara med och ge dessa barn en andra chans till undersökning och förhoppningsvis en operation; en chans de aldrig skulle få annars, säger Gunilla. 

10 februari 2015

Operation Smile sammanställer forskning om resultat och effektLisa Wendby gör översyn efter långt uppdrag i Indien

HALLÅ DÄR Lisa Wendby, som gör en översyn av den forskning som sker inom ramarna för Operation Smile ...

Operation Smile: Du har tidigare tillbringat ett helt år på Operation Smiles klinik i Guwahati (GC4) i nordöstra Indien. GC4 är sannolikt den klinik i världen som opererar flest patienter med läpp-, käk- och gomspalt (LKG); 2 000-3 000 operationer årligen, mestadels på just LKG-patienter. Men, du är inte en av Operation Smiles medicinska volontärer, utan har ett helt annat uppdrag. Berätta!

Lisa Wendby: Jag var där i egenskap av forsknings- och utvärderingskoordinator. Ett uppdrag var att ta fram en metod för att utvärdera och analysera det estetiska resultatet efter läppkirurgi. Och så sammanställde jag underlag som att räkna på hur många patienter varje kirurg behandlar, vilka komplikationer som uppstår och hur uppföljningarna ser ut, till exempel antal återbesök.

OS: Var det någon del av arbetet som gav ett extra spännande, eller användbart resultat?

LW: I en studie jämförde vi två medicinska uppdrag där vi efter den ena infört standardiserade råd till patienterna när de skrivs ut. Vi såg att färre patienter hade läppinfektioner när de kom för uppföljning efter de, relativt enkla, råden om hur man bäst sköter sitt eller sitt barns operationssår. I en annan studie såg vi att patienterna var mer benägna att komma på uppföljningsbesök om dessa skedde i närheten av deras hem och att uppföljning som skedde i distrikten närmare patienterna också var billigare för organisationen.

OS: Vad är det långsiktiga målet med ditt arbete?

LW: I grunden handlar det om att säkerställa kvaliteten på det arbete som organisationen utför.

OS: Med Sverige som bas har du nu arbetat med valideringen av utvärderingssystemet av det estetiska läppresultatet, men också med att koordinera andra forskningsprojekt. Nu är det dags för nästa steg…?

LW: Nu ska jag kartlägga forskningen inom olika delområden som rör vår verksamhet. Mycket forskning har gjorts, men all är inte applicerbar på vår patientgrupp som opereras vid andra tidpunkter och under andra förutsättningar. Jag ska även undersöka om det går att formulera forskningsprojekt som är av nytta för vår verksamhet och våra patienter.

OS: Vad har du för bakgrund och vad gjorde du innan du påbörjade det här uppdraget?

LW: Jag har pluggat statsvetenskap och jag har tidigare jobbat med flyktingar och biståndsfrågor, men inte inom någon medicinsk hjälporganisation, utan i andra former.

OS: Vad är det som driver dig att välja ett uppdrag av den här karaktären, och lämna Sverige för att i långa perioder åka iväg med Operation Smile?

LW: Bland annat uppskattar jag dynamiken som uppstår när man lever i en kontext som skiljer sig från den man är van vid och träffar människor som inte är prick lik en själv. Det finns mycket att lära! Flera av mina vänner i Sverige är, av förklarliga skäl, i samma ålder, av samma kön, har ungefär samma utbildning och lever rätt likadana liv som jag gör. Det är något fint med olikheter och att få förmånen att träffa och lära känna människor som inte delar samma bakgrund som en själv, tycker jag.

OS: Kan du ge exempel på pågående forskningsprojekt som Operation Smile driver?

LW: Just nu undersöker man bland annat vilka hinder patienterna upplever när de söker vård och de aspekter som gör att de inte fått vård tidigare. Ett annat projekt rör orsakerna till spalt.

OS: I vilken utsträckning, runt om i världen, bedrivs forskning kring vad som faktiskt orsakar LKG? Det vore trots allt det allra bästa, att få ökad kunskap om det.

LW: Det har gjorts och görs, men kanske framförallt bedrivs den forskningen på patienter i höginkomstländer och inte i lika stor utsträckning i låg- och medelinkomstländer. Operation Smile har, som sagt, ett projekt för att undersöka orsakerna till LKG också i den kontext som vi arbetar i.

OS: Men framåt vårkanten, då blir det andra bullar?

LW: Ja, i maj får vi en bebis, så då kommer både jag och min pojkvän att vara hemma med vår tjej.

 

På bilden: Lisa Wendby med Björn Schönmeyr, pojkvän och medicinsk volontär.17 januari 2015

En heldag för våra volontärer.Den 17 januari samlades drygt 100 av Operations Smiles cirka 140 medicinska- och unga volontärer på Karolinska Institutet i Stockholm för en dag fylld av inspirerande föreläsningar och intressanta möten.

En av talarna var Tim Baker, narkosläkare på Karolinska, som höll en föreläsning på temat Global Health. En annan var plastikkirurgen Jan Lilja, som berättade om läpp- och gomkirurgins utveckling genom åren. En av Operation Smiles logopeder, Liisi Raud Westberg, berättade om hur hon och hennes kollegor arbetar ute på fältet. Dessutom berättade Björn Schönmeyr, ST-läkare och blivande plastikkirurg, om den forskning och kvalitetssäkring som sker på GC4, Operation Smiles center i indiska Guwahati.

Det var första gången Operation Smile hade förmånen att samla volontärerna under ett tak och det blev en både rolig och lärorik dag, också med tillfällen till mingel och prat. Förhoppningen är att det framöver blir nya tillfällen till liknande möten – mycket värdefullt för alla inblandade!

Fotograf: Michel Koljin13 januari 2015

Operation Smile på förstasidan i Corren!Volontärer som varit på uppdrag med Operation Smile berättar för Corren

Operation Smiles volontärer Maria Dahlin och Marit Lindén berättar för Linköpings Corren om uppdrag de varit på och hur det påverkar dem i vardagen hemma.

Läs artikeln här25 november 2014

Få dina julklappar inslagna i Forumgallerian i Uppsala!Under de tre första helgerna i advent finns Operation Smiles Unga volontärer i Forumgallerian i Uppsala och hjälper alla kunder med att slå in julklapparna. På plats finns även medicinska volontärer för att berätta mer om Operation Smile. Om du har vägarna förbi Uppsala några av dessa datum – kom gärna förbi!18 november 2014

Evry bloggar direkt från Vietnam 

Läs om uppdraget i Vietnam, berättat av våra sponsorer från Evry, som är på plats.

http://evrysverige.wordpress.com/

11 november 2014

Uppdraget i Vietnam ger perspektiv på vården i SverigeLogoped Liisi Raud Westberg hjälper barn med talsvårigheter

HALLÅ DÄR Liisi, logoped och volontär som snart åker på uppdrag till Vietnam.   

Berätta om uppraget!

- I år är det är 25 år sedan Operation Smiles första uppdrag i Vietnam. Detta firas med en så kallad "mega mission", där team med medicinska volontärer samtidigt åker till fem olika orter i Vietnam för att operera uppåt 700 barn. Jag har aldrig varit i Vietnam och tycker det ska bli mycket spännande.

- Mitt uppdrag består i att bedöma talet och munnens motorik hos de patienter som kommer till oss inför operationen, samt att ge råd om träning och matning. Jag är ensam logoped i teamet, men kommer förhoppningsvis träffa någon lokal kollega.

- Jag har, med erfarenhet av tidigare uppdrag, förväntningar på att träffa och få arbeta med ett fantastiskt gäng av intressanta personligheter.  Ett internationellt och proffsigt team av specialister helt enkelt!

Du har varit i väg på 6 uppdrag tidigare. Kommer uppdraget i Vietnam innebära några nya utmaningar, eller ser de ungefär likadana ut? 

 - Varje land är unikt och innebär sina utmaningar. Spänningen med nya uppdrag är att man aldrig i förväg vet vad man ska vänta sig. Det är på något vis själva ovissheten som är utmaningen och spänningen. Man måste vara flexibel och våga vistas utanför sin sk ”comfort zone”.

Till vardags är du logoped i Stockholms Kraniofaciala team på Kliniken för rekonstruktiv plastikkirurgi på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Vad är det som får dig att välja att ta ledigt från jobbet och åka iväg med Operation Smile?

 - Volontärarbetet ger nya kunskaper om ämnesområdet LKG (läpp-käk-gomspalt) och dessutom ett nyttigt perspektiv på den egna arbetssituationen i Sverige. Dels lär jag mig något nytt för nästan varje patient och kollega jag möter, dels får volontärarbetet mig att, trots allt negativt som sägs om svensk sjukvård idag, inse att vi lever i ett fantastiskt land med fri, högklassig sjukvård för alla oavsett ekonomi, etnicitet och social tillhörighet. Det gör mig ödmjuk och tacksam.

- Jag låter mig heller inte längre påverkas så mycket av kommentarer om för lång tid i väntrummet eller att det är långt att åka från Täby, när jag ser det i ett större perspektiv.

Hur ser din roll mer specifikt ut under uppdraget?

 - Som logoped deltar jag i hälsoundersökningarna  under de första dagarna och möte de patienter som har kommit. Eftersom jag är ensam, blir det ofta väldigt korta möten vid första tillfället, 5-10 minuter.

- Jag förväntas sen att förutom själva talscreeningarbetet, ge råd om matning och talträning till patienter och anhöriga under operationsdagarna. Dessutom ska jag, i mån av tid och möjligheter, träffa motsvarande yrkeskollegor och och andra teammedlemmar för att bidra med kunskapsöverföring inom ämesområdet.

- Att vara logoped och bedöma talet hos människor som talar ett språk som jag själv inte behärskar, är nog det som fascinerar mest. När det gäller talet hos personer med LKG handlar det huvudsakligen om nasalering och artikulationsavvikelser och det kan bedömas oavsett språk. Kommunikation kan ske på så många olika sätt. Ibland fungerar det t o m bättre utan tolk.

Hur kom du ursprungligen i kontakt med Operation Smile?

 - Jag hade flera år tidigare blivit inspirerad av kollegor som varit ute på internationella uppdrag med andra organisationer. För snart tre år sedan talade jag med några teammedlemmar och andra kollegor som jobbar med barn med läpp- käk- gomspalt ute i landet, som berättade om Operation Smile. Jag anmälde mig som volontär och har sen dess varit ute på uppdrag i Peru, Indien och Ghana.

Hur fungerar det egentligen när ni är på uppdrag och ska samarbeta med volontärer från ett stort antal andra länder? Blir det inte många både språkliga, medicinska och kulturella krockar?

 -  Det brukar fungera alldeles utmärkt. Det är klart att det kan bli missförstånd ibland. Men också många glada skratt över tokiga situationer. Man är van att göra på ett visst sätt och reflekterar kanske inte över att det kan vara lika bra eller till och med bättre att göra på något annat sätt. Man måste naturligtvis vara lyhörd och kompromissvillig.

- Men de allra flesta som åker ut är mycket medvetna om detta och gör sitt yttersta för att vara öppna, lyssna och samarbeta.

 Vad tänker du om framtiden? Har du några drömmar eller tankar som innefattar Operation Smiles verksamhet?

-  Jag tänker att jag vill vara med Operation Smile i att bygga upp varaktiga, hållbara verksamheter med specialister i de olika programländerna, för att på så sätt bidra till deras självständighet i framtiden.

 Hur tänker du kring att hjälpbehovet världen över är så stort när det gäller bland annat läpp- käk- och gomspalter? Känns det aldrig hopplöst, eller som en droppe i havet?

 -  Ja, visst kan det kännas som en droppe i havet ibland. Men för varje enskild patient och för hens familj gör det en himmelsvid skillnad – jag vet att när jag har bidragit till att ett enskilt barn och dess familj blir socialt accepterat i sin hemtrakt, att barnet kan gå i skolan, få kompisar, så småningom efter utbildning, få ett jobb och även gifta sig, har jag gjort en viktig skillnad. Den tacksamhet och kärlek man kan möta ibland kan överraska mig och går inte att beskriva.

 - Det finns en idell stiftelse som heter Teskedsorden vars principer jag försöker tillämpa även här. Visionen är bl a att även en liten insats kan göra en stor skillnad. Om du inte har en hink att släcka en eld med, ta en tesked.

 - Men jag tror heller inte att man bara ska se till varje enskild patient, utan också se till att man lämnar något efter sig i respektive land till lokala specialister. Att man hjälper till att bygga upp en egen lokal verksamhet kring läpp- käk- gomspalt genom kunskapsöverföring och mentorskap. Att Operation Smile stöttar inhemska myndigheter att bygga upp egen högspecialicerad verksamhet på egna centra är mycket viktigt. Jag försöker t ex fortfarande hålla kontakt med och stödja alla de lokala logopeder jag samarbetat med under de uppdrag jag varit ute på.

Nedan: Liisi träffar hemlösa gatubarn på uppdrag i Indien11 november 2014

Operation Smiles fd generalsekreterare talar på TEDXMalin Forsgren en av få utvalda på prestigeladdat event

Hallå där, Malin Forsgren, tidigare generalsekreterare på Operation Smile! Du har blivit utvald att tala på TEDX i Uppsala på temat ”Why care?” – varför bry sig?

Vad är TEDX för något?

-  TEDX är organisation som följer samma format som TED-talks i USA, det vill säga ett forum för att sprida intressanta idéer, med personer som bjuds in att tala inför en begränsad publik på 100 personer live i exakt 18 minuter. TEDX sänds också live på nätet på hemsidan.

- TEDX i Uppsala arrangeras av Uppsala universitet och går av stapeln på Uppsala stadsteater.

Hur blev du utvald?

- Det är fritt för vem som helst att nomineras till. I år var temat ”Why care?” och någon har nominerat mig, jag vet inte vem.  Först gjorde de någon slags scanning om vilka vi var och sen valde de ut några som de intervjuade och jag var en av dem. 

Vad driver dig att bry dig som temat handlar om?

- När jag jobbade i Argentina för telekombolaget Ericsson mötte jag en liten pojke som levde på gatan och den kvällen malde tankarna i mig – vad skulle jag kunna göra för honom? Det var början till min kursändring, det var då det såddes ett frö i mig att jag kanske skulle ägna mig åt något annat i livet. Det ledde mig sedan till Operation Smile, där jag var verksam som generalsekreterare fram till i våras.

 Vad ska du tala om på TEDX?

 - Jag ska prata om att förnuftet kan göra att man drar de rätta slutsatserna men det är känslor som gör att människor agerar.  Jag ska berätta om ett starkt öde, en somalisk flicka jag träffade under vårt första uppdrag i Addis Abeba i Etiopien 2010.

- Hennes namn var Shams och hon var klädd i en burka som dolde hela henne. Hon ville inte ta av sig den framför några av våra manliga volontärer så jag fick hjälpa en av de kvinnliga läkarna att göra det så att vi kunde undersöka henne. Flickan pratade inte och vi hade svårt att få ögonkontakt med henne.

-  När hon tog av sig burkan fick vi se en av de värsta spalterna vi någonsin sett. Flickan fick sin operation och under tiden gick jag ut för att prata med hennes kusin som hjälpt henne till sjukhuset. Han berättade då att en grupp män två månader tidigare hade genomfört en gruppvåldtäkt på henne framför ögonen på hennes anhöriga. När pappan försökte gå emellan sköt de honom. Sedan dess hade Shams varken ätit eller talat.

- När hon sedan kom till efterkontrollen hade hon tagit av sig sin slöja och berättade för oss att hon aldrig mer skulle täcka sitt ansikte!

 TEDX går av stapeln lördagen den 15 november. Läs mer här om de andra talarna här

 


Nästa >>


 

Vi har 90-konto (bg 900-2221) och granskas av

Följ oss på